Maethiad ac Iechyd y Geg
Gweithgaredd Corfforol
Iechyd Meddwl ac Emosiynol
Yr Amgylchedd
Diogelwch
Hylendid
Y Gweithle

Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Gwynedd

Mae'r wefan hon yn wefan ddiogel, cysylltwch os ydych wedi anghofio eich cyfrinair. picture

Food A Fact Of Life - Free education resources for teaching young people aged 3-16 years about where food comes from, cooking and healthy eating, and teacher training.

Flu vaccination for 2 and 3-year-olds (padlet.org)


Sut i Gadw eich Baban yn Ddiogel mewn Tywydd Poeth (Saesneg yn unig ar gael)

Fideo Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yng Nghymru


Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yng Nghymru


The Eat Well Guide - What is The Eatwell Guide - YouTube &  The Eatwell Guide - YouTube


What are Free Sugars? - What are free sugars? - Bing video


The Healthy Start Scheme - Get help to buy food and milk (Healthy Start) , Start for Life (www.nhs.uk) & Healthy Start Scheme - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Croeso
i wefan Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Gwynedd

Yma ceir wybodaeth ac arweiniad i Ymarferwyr y Cynllun lleol, sefydliadau ambarél a lleoliadau cyn-ysgol sy’n rhan o gynlluniau cyn-ysgol iach a chynaliadwy lleol.

picture

Y Cynllun
patrwm iechyd a lles ar gyfer oes gyfan

Mae’n bwysig bod rheolwyr yn datblygu dull lleoliad cyfan er mwyn gweithredu’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy yn llwyddiannus.

picture

Cam Rhagarweiniol
y safonau gofynnol

Mae’r adran hon yn adlewyrchu pwysigrwydd dull cydlynol, cynhwysfawr a blaengar o ymdrin ag iechyd a lles plant a staff sy’n
cynnwys holl gymuned y lleoliad.

picture

Newyddion

picture

 

 

 

 

 


Calendr Ymgyrchoedd Iechyd a Lles 2019
- mwy

Y Cynllun

Bydd lleoliadau’n cael eu cefnogi gan ymarferwyr lleol yn gweithio mewn partneriaeth

  • Cefndir
  • Sut mae'r Cynllun yn gweithio
  • Meini Prawf
  • Dogfennau
  • Geirfa
  • Dolenni Defnyddiol
  • Aelodau Y Cynllun - mwy


Cysylltu

Sarah Trotman
Uwch Ymarferydd Cynllun Ysgolion Iach
a Chyn-Ysgol Iach Gwynedd

Ysgol y Moelwyn, Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DW
E-bost: Ysgolioniachgwynedd@wales.nhs.uk

Catrin Hughes
Ymarferydd Cynllun Ysgolion a Chyn-Ysgolion Iach Gwynedd

Bryn Tirion, Ysbyty Bryn y Neuadd, Aber Drive., Llanfairfechan, Conwy, LL33 0HH
E-bost:Catrin.Hughes6@wales.nhs.ukBookmark and Share

Noddwyr