Maethiad ac Iechyd y Geg
Gweithgaredd Corfforol
Iechyd Meddwl ac Emosiynol
Yr Amgylchedd
Diogelwch
Hylendid
Y Gweithle

Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Gwynedd

Mae'r wefan hon yn wefan ddiogel, cysylltwch os ydych wedi anghofio eich cyfrinair. picture

Sut i Gadw eich Baban yn Ddiogel mewn Tywydd Poeth (Saesneg yn unig ar gael) - cliciwch yma

Fideo Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yng Nghymru - cliciwch yma


Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yng Nghymru - cliciwch yma

Croeso
i wefan Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Gwynedd

Yma ceir wybodaeth ac arweiniad i Ymarferwyr y Cynllun lleol, sefydliadau ambarél a lleoliadau cyn-ysgol sy’n rhan o gynlluniau cyn-ysgol iach a chynaliadwy lleol.

picture

Y Cynllun
patrwm iechyd a lles ar gyfer oes gyfan

Mae’n bwysig bod rheolwyr yn datblygu dull lleoliad cyfan er mwyn gweithredu’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy yn llwyddiannus.

picture

Cam Rhagarweiniol
y safonau gofynnol

Mae’r adran hon yn adlewyrchu pwysigrwydd dull cydlynol, cynhwysfawr a blaengar o ymdrin ag iechyd a lles plant a staff sy’n
cynnwys holl gymuned y lleoliad.

picture

Newyddion

picture

 

 

 

 

 


Calendr Ymgyrchoedd Iechyd a Lles 2019
- mwy

Y Cynllun

Bydd lleoliadau’n cael eu cefnogi gan ymarferwyr lleol yn gweithio mewn partneriaeth

  • Cefndir
  • Sut mae'r Cynllun yn gweithio
  • Meini Prawf
  • Dogfennau
  • Geirfa
  • Dolenni Defnyddiol
  • Aelodau Y Cynllun - mwy


Cysylltu

Sarah Trotman
Uwch Ymarferydd Cynllun Ysgolion Iach
a Chyn-Ysgol Iach Gwynedd

Ysgol y Moelwyn, Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DW
Ffôn
: 07796937998
E-bost: Ysgolioniachgwynedd@wales.nhs.uk

Ann E. Hughes
Ymarferydd Cynllun Ysgolion a Chyn-Ysgolion Iach Gwynedd

Ysgol y Moelwyn, Wynne Road, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4DW
Ffôn: 07811 445 236
E-bost:Ysgolioniachgwynedd@wales.nhs.ukBookmark and Share

Noddwyr